$nbsp;

X

Saturday, 20/07/2024

Bộ Tài Chính đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp trong nước từ 01/08

Bộ Tài Chính đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 01/08/2024 đến hết ngày 31/01/2025. 

Bộ tài chính đề xuất giảm 50% phí trước bạ từ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ 01/08/2024

Bộ tài chính đề xuất giảm 50% phí trước bạ từ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ 01/08/2024

Nội dung đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô của Bộ Tài Chính

Bộ Tài chính đã hoàn thiện Dự thảo Nghị định Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được sản xuất, lắp ráp trong nước. 

Theo dự thảo, trong khoảng thời gian từ 01/08/2024 đến 31/01/2025, mức thu lệ phí trước bạ sẽ giảm 50% so với mức quy định tại Nghị định số 10/2022 của Chính phủ ngày 15/1/2022. Từ ngày 1/2/2025 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ sẽ tiếp tục áp dụng theo quy định tại Nghị định số 10/2022. 

Trước thực trạng tiêu thụ ô tô đang giảm mạnh, việc giảm 50% phí trước bạ với tô tô được xem là giải pháp tích cực nhằm khuyến khích tiêu dùng và hỗ trợ tài chính cho người tiêu dùng mua sắm ô tô. 

Trước đó, từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2023/NĐ-CP giảm 50% lệ phí đăng ký lần đầu cho ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được sản xuất, lắp ráp trong nước và các loại xe tương tự. Từ ngày 01/01/2024, mức thu lệ phí trước bạ đã được điều chỉnh trở lại theo quy định ban đầu của Nghị định 10/2022/NĐ-CP và các quy định địa phương hiện hành về lệ phí trước bạ.

Mức thu lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước khi chưa giảm

Theo Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự ô tô được quy định như sau:

Áp dụng chung:

  • Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự ô tô: Mức thu là 2%.

Áp dụng riêng:

  • Ô tô vận tải người, từ 9 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up): Nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%.

Đối với các trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn để phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền điều chỉnh tăng mức thu, nhưng không vượt quá 50% mức thu quy định chung tại khoản 5 Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP. 

Ngoài ra còn một số quy định riêng áp dụng với Ô tô Pickup, Ô tô tải VAN, ô tô điện chạy pin… Tham khảo thêm tại khoản 5 Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP.

Bình Luận

Bài viết khác